Artikler

Rekord på medaljar i 2023

– Tidlegare har eg gjerne måtta lokka frisørane mine med på konkurransar, men no "lokkar dei seg sjølve", ler dagleg leiar Evy Lunde hjå Capilli.

I 2023 vart det rekord på medaljar for Capilli-frisørane med heile seks medaljar til saman på dei to meisterskapa Bergensmesterskapet (BM) og Norgesmeisterskapet(NM). Og som om ikkje det var nok tok laget sølvmedalje i VM!

BM 2024 brakar laus 27. januar, og denne gongen skal alle frisørane på Capilli vera med. I mars vert det NM i Lillestrøm.

– Det er kult at dei er så ivrige og klarar å prestera på dette nivået, medaljar i slike konkurransar kjem jo ikkje dalande frå himmelen. Det krever mykje tid og øving for å bli så god. I tillegg til eigenøving på fritida set me av fleire kveldar med øving i salongen eller på gymnaset i forkant av slike konkurransar for at dei skal bli skikkeleg trygge på det dei skal gjennomføra, fortel Evy.

Det kostar både pengar, tid og energi og delta så aktivt i konkurransar, men Evy er heilt klar på at det er verdt det.

– Det er så mange gode ting med det: Du får intensiv øving i handverket, fagleg påfyll, du vert eksponert for dei nye trendane og du lærer å vera effektiv og jobba i team. Du får ein god fagleg base som gjer deg trygg i jobben vidare i karrieren, og om ein vinn medaljar kan dette gi ein boost på sjølvtilliten og eit bevis på at "dette kan eg", meiner Evy.

– I tillegg er det sunt og komma seg ut av salongen ein gong i blant, og oppleva noko litt anna, sosialt og utfordrande. Slik er det jo i alle jobbar, at det kan verta einsformig i lengden, og då er det viktig å finna aktivitetar som kan gje ny input og inspirasjon, seier den daglege leiaren.

Dei fleste frisørsalongar satsar ikkje like hardt på konkurransar, og det finst sjølvsagt mange ulike vegar å gå for å verta ein god frisør. Men Evy slår altså eit slag for konkurranseklypp, sjølv om frisyrene ein lagar der ofte er litt utanom det vanlege.

– Konkurransefrisyrene ligg ofte langt frå det vanlege kundar vil ha, men eg tenker at det er litt som med catwalk'en i moteverda: Ja, dei færraste vil gå kledd akkurat slik, men nokre element frå catwalken ender opp med å prega dei "vanlege" motene.

Om det er andre frisørar i bygda eller regionen som vil satsa meir på konkurransar og vera med på øving, så er det berre til å ta kontakt i følge Evy.

– Det er kjekt å vera fleire, så det er berre til å gje meg ein lyd viss nokon vil hiva seg med!

– Eigentleg ville eg ikkje bli frisør, men eg angrar ikkje!

Vilde starta som lærling på Capilli sommaren 2019 og tok fagbrevet med glans i 2021 – ho fekk den beste karakteren det er mogeleg å få: "Meget godt bestått"!

Kva var det som gjorde at du ville bli frisør? spør me ho.

– Eigentleg ville eg ikkje bli frisør, men eg angrar ikkje! Det er eit spennande fag der ein får gjort mykje kreativt, og eg kjenner at eg er god på arbeidsoppgåvene, noko som gir meistringskjensle, fortel Vilde.

I tillegg trekk ho fram det gode arbeidsmiljøet på Capilli som ein viktig trivselsfaktor.

Dagleg leiar Evy Merethe Lunde hjå Capilli beskriv Vilde slik:

– Ho er rolig, flink til å lytta til kundane og alltid på jakt etter å læra noko nytt. Ho er fagleiar i salongen, som vil seie at ho har ansvar for opplæring av lærlingar, og ho har allereie opparbeidd seg god forståing når det kjem til å sjå kva som kler kunden. Desse kvalitetane har gjort ho til ein svært populær frisør, så du må booka ho i god tid!

Vilde er alltid klar for nye utfordringar, har teke ei rekke kurs og har tatt bronsemedalje i Kreativ farge i NM 2023.

Nokre av spesialitetane hennar er herreklypp, striping, farge og generell klypp. Følg ho gjerne på instagram for å sjå meir: @hairbylyngstad